تکنولوژی

ناسا اعماق اقیانوس‌های زمین را مورد کاوش قرار می‌دهد تا علاوه بر کشف ناشناخته‌های زمین، برای انجام مأموریت در جهان خارج از زمین آماده‌تر شود!

ناسا اعماق اقیانوس‌های زمین را مورد کاوش قرار می‌دهد

تا علاوه بر کشف ناشناخته‌های زمین،

برای انجام مأموریت در جهان خارج از زمین آماده‌تر شود.

اقیانوس‌ها بیش از ۷۰ درصد از سطح زمین را پوشانده‌اند، اما بیش از ۸۰ درصد آن‌ها ناشناخته باقی مانده است.

در‌ واقع، اغلب ادعا می‌شود که در‌ مورد سطح مریخ و ماه بیشتر از کف اقیانوس‌های سیاره خودمان می‌دانیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید