تمامی هارد های قابل تعویض

Samsung - Toshiba - Skhynix - SanDisk - Kingston   

تعویض ای سی

تعویض هارد 153 و BGA 169

بدون کنده شدن پایه ها ایسی و برد

کیفیت کار تضمین ما

کیفیت بالا و تخریب نشدن برد

استفاده از IC های اصلی

بدون حذف شیلد ها و ساختار اصلی

نمونه کارهای مشابه