کابل افزاینده طول usb متراژ 150 سانت

تومان45.000
نوع کابل   USB 2.0 افزایش طول 150 سانتی متری USB 2
طول کابل   1.5 متر
نوع درگاه USB 2.0
سایر توضیحات استفاده از کابل های در هم تنیده برای جلوگیری از قطعی و افزایش مقاومت کابل